---------google mercher-------------------

PHÂN PHỐI VÀ LẮP ĐẶT CAMERA

TRỌN BỘ 9 CAMERA HIKVISION 1.0MP
6%

TRỌN BỘ 9 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
6.800.000

TRỌN BỘ 9 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
6.800.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 9 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi Đầu ghi DS-7216HGHI-K1  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 2000 gb (lưu trữ khoảng 14 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 8 CAMERA HIKVISION 1.0MP
18%

TRỌN BỘ 8 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
5.100.000

TRỌN BỘ 8 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
5.100.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 8 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 1000 gb (lưu trữ khoảng 8 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 7 CAMERA HIKVISION 1.0MP
8%

TRỌN BỘ 7 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
4.800.000

TRỌN BỘ 7 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
4.800.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 7 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 1000 gb (lưu trữ khoảng 9 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 6 CAMERA HIKVISION 1.0MP
14%

TRỌN BỘ 6 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
4.450.000

TRỌN BỘ 6 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
4.450.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 6 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 1000 gb (lưu trữ khoảng 11 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 5 CAMERA HIKVISION 1.0MP
21%

TRỌN BỘ 5 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
4.100.000

TRỌN BỘ 5 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
4.100.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 5 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 1000 gb (lưu trữ khoảng 14 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 4 CAMERA HIKVISION 1.0MP
9%

TRỌN BỘ 4 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
2.900.000

TRỌN BỘ 4 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
2.900.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 4 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi DS-7104HGHI-F1  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 500 gb (lưu trữ khoảng 8 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 3 CAMERA HIKVISION 1.0MP
19%

TRỌN BỘ 3 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
2.600.000

TRỌN BỘ 3 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
2.600.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 3 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi DS-7104HGHI-F1  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 500 gb (lưu trữ khoảng 9 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISION 1.0MP
38%

TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISION 1.0MP | Camera giá rẻ

0 review(s)
1.990.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 2 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi DS-7104HGHI-F1  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 250 gb (lưu trữ khoảng 8 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 16 CAMERA HIKVISION 1.0MP
23%

TRỌN BỘ 16 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
9.300.000

TRỌN BỘ 16 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
9.300.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 16 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi Đầu ghi DS-7216HGHI-K1  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 2000 gb (lưu trữ khoảng 7 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 15 CAMERA HIKVISION 1.0MP
26%

TRỌN BỘ 15 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
8.900.000

TRỌN BỘ 15 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
8.900.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 15 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi Đầu ghi DS-7216HGHI-K1  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 2000 gb (lưu trữ khoảng 8 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 14 CAMERA HIKVISION 1.0MP
28%

TRỌN BỘ 14 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
8.600.000

TRỌN BỘ 14 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
8.600.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 14 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi Đầu ghi DS-7216HGHI-K1  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 2000 gb (lưu trữ khoảng 9 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 13 CAMERA HIKVISION 1.0MP
10%

TRỌN BỘ 13 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
8.250.000

TRỌN BỘ 13 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
8.250.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 12 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi Đầu ghi DS-7216HGHI-K1  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 2000 gb (lưu trữ khoảng 9 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 12 CAMERA HIKVISION 1.0MP
4%

TRỌN BỘ 12 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
7.900.000

TRỌN BỘ 12 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
7.900.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 12 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi Đầu ghi DS-7216HGHI-K1  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 2000 gb (lưu trữ khoảng 10 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 11 CAMERA HIKVISION 1.0MP
9%

TRỌN BỘ 11 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
7.500.000

TRỌN BỘ 11 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
7.500.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 11 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi Đầu ghi DS-7216HGHI-K1  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 2000 gb (lưu trữ khoảng 10 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 10 CAMERA HIKVISION 1.0MP
12%

TRỌN BỘ 10 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
7.200.000

TRỌN BỘ 10 CAMERA HIKVISION 1.0MP

0 review(s)
7.200.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
► 10 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi Đầu ghi DS-7216HGHI-K1  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 2000 gb (lưu trữ khoảng 12 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISION 1.0MP
49%

TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISION 1.0MP | Camera giá rẻ

0 review(s)
1.620.000

TRỌN BỘ CAMERA CHÍNH HÃNG HỆ THỐNG BAO GỒM :
1 camera DS-2CE56COT-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP 1.0 MP ( tùy theo nhu cầu lắp camera trong nhà hay ngoài trời)
Đầu ghi DS-7104HGHI-F1  Chạy hình ảnh liên tục, không bị gián đoạn. Hỗ trợ xem hình trên Tivi, máy tính, Đtdđ.                                                       
Ổ cứng 250 gb (lưu trữ khoảng 15 ngày, nếu đầy sẽ tự xóa rồi ghi tiếp)ộ camerabộ camera 
Nguồn 12V chuyên dụng dùng cho camera
jack BNC chống nhiễu tốt
1 sợi dây HDMI (gắn vào TIVI để xem trực tiếp trên màn hình tại chỗ)
1 tên miền bản quyền để xem qua điện thoại, máy tính trọn đời sản phẩm không phải nâng cấp hay gia hạn.

4 Camera Wifi
37%

Trọn Bộ 4 Camera Wifi 2MP EZVIZ ( bộ kit ezviz)

0 review(s)
4.200.000

Trọn bộ Kit camera Wifi gồm 1 đầu ghi 4 kênh + 4 camera 2MP.
Camera hồng ngoại thông minh, khoảng cách hồng ngoại khoảng 30m.
Khoảng cách kết nối 100m ( không che chắn )
Hỗ trợ cả ghi hình và micro để thu âm trên camera
Đầu ghi hỗ trợ 1 ổ cứng SATA, lên đến 8TB.
Chuẩn Onvif quốc tế.
Camera đạt chuẩn bảo vệ chống ngước và bụi bẩn IP66 nên bạn có thể yên tâm khi gắn và sử dụng ngoài trời

Camera pin sạc wifi Ezviz BC1C eLife Video 1080P có thể kết hợp với Pin mặt trời solar ( Bộ Camera + Pin solar ) – Camera Chính Hãng

0 review(s)
3.412.500

+ Video 1080p, Phát hiện chính xác chuyển động của người
+ Có màu vào ban đêm, Tùy chỉnh cảnh báo bằng giọng nói
+ Bộ nhớ trong tích hợp eMMC 32 GB, Phòng vệ chủ động
+ Pin sạc Lithium 7.800 mAh
+ Hỗ trợ Wi-Fi 2.4 GHz, Khả năng chống bụi và nước IP66
+ Phù hợp với Tấm pin mặt trời EZVIZ để sạc pin
( Gía bán theo bộ Camera + tấm pin mặt trời )

Camera IP không dây Color Night Vision Pro 2.0 Megapixel EZVIZ C3W có màu (CS-C3W-A0-3H2WFL)

0 review(s)
1.650.000

Camera IP hồng ngoại không dây Color Night Vision Pro 2.0 Megapixel EZVIZ C3W (CS-C3W-A0-3H2WFL)

– EZVIZ C3W (CS-C3W-A0-3H2WFL) là dòng camera Color Night Vision Pro ghi hình với đầy đủ màu sắc vào ban đêm. Camera được trang bị mọi tính năng cần thiết giúp bảo vệ ngôi nhà và nơi làm việc của bạn.

– Hỗ trợ công nghệ nén video H.265 tiên tiến, camera cho chất lượng video cao hơn mà chỉ cần một nửa băng thông và một nửa không gian lưu trữ so với chuẩn nén video H.264 trước đó.

– Trò chuyện như thể đang ở nhà: Không phải camera an ninh ngoài trời nào cũng hỗ trợ đàm thoại hai chiều. Với loa có độ trung thực cao cùng micro có phạm vi thu âm siêu rộng, camera C3W phiên bản màu vào ban đêm đã nâng chức năng này lên một tầm cao mới, nhờ vậy bạn có thể nghe âm thanh rõ nét, hay thậm chí có thể trò chuyện như đang ở nhà.

– Chống nước và bụi: Nhờ vỏ làm hoàn toàn bằng kim loại được chứng nhận tiêu chuẩn IP67, camera có thể bảo vệ bạn trong mọi điều kiện thời tiết mưa, nắng, bão và ngay cả tuyết để bạn an tâm suốt bốn mùa.

– Với đế và khớp quay 360°, camera C3W phiên bản màu vào ban đêm có thể được gắn chắc trên trần hoặc tường. Lắp đặt cả một hệ thống an ninh toàn diện chỉ trong vài phút.

– Với ứng dụng EZVIZ, bạn có thể chụp ảnh, lưu trữ, bảo vệ và chia sẻ những khoảnh khắc mà mình trân trọng.

Đặc tính kỹ thuật

Camera IP hồng ngoại không dây, có còi, đèn báo 2.0 Megapixel EZVIZ C3W 1080P (CS-CV310-A0-1B2WFR) – Camera Chính Hãng

0 review(s)
1.410.000

Camera IP hồng ngoại không dây, tích hợp còi và đèn báo 2.0 Megapixel EZVIZ C3W 1080P (CS-CV310-A0-1B2WFR)

– Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch Progressive CMOS.

– Độ phân giải: 2.0 Megapixel.

– Chuẩn nén hình ảnh: H.264.

– Ghi hình: 1920 x 1080 @25fps.

– Ống kính: 2.8 mm@F2.2.

– Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét.

Camera IP hồng ngoại không dây Color Night Vision Pro 4.0 Megapixel EZVIZ C3W 4.0 – Camera Chính Hãng

0 review(s)
1.890.000

Camera IP hồng ngoại không dây Color Night Vision Pro 4.0 Megapixel EZVIZ C3W

– EZVIZ C3W là dòng camera Color Night Vision Pro ghi hình với đầy đủ màu sắc vào ban đêm. Camera được trang bị mọi tính năng cần thiết giúp bảo vệ ngôi nhà và nơi làm việc của bạn.

– Hỗ trợ công nghệ nén video H.265 tiên tiến, camera cho chất lượng video cao hơn mà chỉ cần một nửa băng thông và một nửa không gian lưu trữ so với chuẩn nén video H.264 trước đó.

– Trò chuyện như thể đang ở nhà: Không phải camera an ninh ngoài trời nào cũng hỗ trợ đàm thoại hai chiều. Với loa có độ trung thực cao cùng micro có phạm vi thu âm siêu rộng, camera C3W phiên bản màu vào ban đêm đã nâng chức năng này lên một tầm cao mới, nhờ vậy bạn có thể nghe âm thanh rõ nét, hay thậm chí có thể trò chuyện như đang ở nhà.

– Chống nước và bụi: Nhờ vỏ làm hoàn toàn bằng kim loại được chứng nhận tiêu chuẩn IP67, camera có thể bảo vệ bạn trong mọi điều kiện thời tiết mưa, nắng, bão và ngay cả tuyết để bạn an tâm suốt bốn mùa.

– Với đế và khớp quay 360°, camera C3W phiên bản màu vào ban đêm có thể được gắn chắc trên trần hoặc tường. Lắp đặt cả một hệ thống an ninh toàn diện chỉ trong vài phút.

– Với ứng dụng EZVIZ, bạn có thể chụp ảnh, lưu trữ, bảo vệ và chia sẻ những khoảnh khắc mà mình trân trọng.

Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel EZVIZ CS-C6W-A0-3H4WF (C6W) – Camera Chính Hãng

0 review(s)
1.635.000

Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel EZVIZ CS-C6W-A0-3H4WF (C6W)

– Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel EZVIZ C6W là dòng camera wifi quay quét đa năng.

– Cảm biến hình ảnh: 1/2.7-inch Progressive Scan CMOS.

– Độ phân giải: 4.0 Megapixel.

– Chuẩn nén hình ảnh: H.265

– Ống kính 4mm@ F2.0.

– Góc nhìn chéo: 104°.

– Xoay 4 chiều (góc xoay ngang: 340°, góc xoay dọc: 75°).

– Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm.

– Tầm quan sát hồng ngoại: 10 mét.

– Hỗ trợ chức năng giảm nhiễu 3D-DNR.

– Chức năng cân bằng trắng BLC.

– Chức năng chống ngược sáng thực True-WDR.

– Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 256GB.

– Hỗ trợ kết nối Wifi và 1 cổng RJ45.

– Âm thanh đàm thoại 2 chiều.

– Tích hợp chip AI chống báo động giả bằng cách phân tích hình dạng người và xe.

– Hỗ trợ các tính năng thông minh:

   + Cảnh báo chuyển động;

   + Tự động xoay theo đối tượng chuyển động (Công nghệ AI);

   + Chế độ hình ảnh toàn cảnh cho phép chọn vị trí cần xoay đến dễ dàng;

   + Chế độ riêng tư cho phép camera tạm ngưng hoạt động khi không cần thiết.

– Hỗ trợ phần mềm xem từ xa trên smart phone EZVIZ cloud miễn phí.

Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel EZVIZ C8W – Camera Chính Hãng

0 review(s)
2.064.000

Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel EZVIZ C8W

– Camera IP Ezviz C8W là dòng camera PTZ có khả năng quan sát không gian rộng lớn nhờ tính năng quay quét 360 độ. Đây là phiên bản mới có độ phân giải 2K+ và cũng là dòng camera full color có màu ban đêm, nhận diện con người bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. 

– EZVIZ C8W 4MP được tích hợp các tính năng bảo mật nâng cao bao gồm: phát hiện hình dạng con người nhờ công nghệ AI, tầm nhìn màu vào ban đêm, đàm thoại hai chiều và phòng vệ chủ động.

– Khả năng bảo vệ vượt trội nhờ độ nét video 2K. Bạn có thể xem trực tiếp một cách chi tiết sống động và tua lại những khoảnh khắc quan trọng ở bất cứ đâu và bất kỳ khi nào, như thể bạn đang có mặt tại chính nơi đó.

– Với C8W, bạn có thể nghe và nói chuyện với người nhà, chào đón khách đến thăm hoặc từ chối những vị khách không mời mà đến thông qua ứng dụng EZVIZ trên điện thoại thông minh của mình.

– Camera Ezviz C8W có thể quay ngang và quay dọc để ghi hình trong phạm vi quan sát 360 độ, camera này có thể dễ dàng bao quát các diện tích rộng và giảm đáng kể các điểm mù.

– Ba chế độ tầm nhìn ban đêm đáp ứng mọi nhu cầu:

Tầm nhìn màu vào ban đêm: Nhờ có hai đèn chiếu tích hợp và ống kính quang học chuyên nghiệp, camera C8W sẽ ghi lại hình ảnh có màu ban đêm sắc nét. Giúp bạn quan sát đầy đủ khu vực cần thiết, đảm bảo tối đa an ninh an toàn cho khu vực đó.

Tầm nhìn đen & trắng vào ban đêm: Nếu bạn không cần thêm ánh sáng, thì chỉ cần chuyển camera sang chế độ tầm nhìn đen & trắng vào ban đêm bằng cách sử dụng chế độ hồng ngoại. Hồng ngoại của camera Ezviz C8W có tầm xa 30 mét.

Tầm nhìn thông minh vào ban đêm: Ở chế độ này, C8W tự động bật đèn chiếu và chuyển từ chế độ theo dõi đen & trắng sang theo dõi màu khi nó phát hiện có chuyển động của con người. Video cảnh báo sẽ được ghi lại ở chế độ màu để bạn có được mọi chi tiết cần thiết. 

Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel EZVIZ C6N (CS-C6N-D0-8B4WF) – Camera Chính Hãng

0 review(s)
990.000

Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel EZVIZ C6N (CS-C6N-D0-8B4WF)

– EZVIZ C6N (CS-C6N-D0-8B4WF) là dòng camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel quay và quét thông minh, dễ dàng quan sát 360° toàn không gian cùng tính năng theo dõi thông minh.

– EZVIZ C6N ghi lại hình ảnh ở độ phân giải 2K, mang lại các chi tiết sinh động ngay cả ở chế độ thu phóng kỹ thuật số 4x, nhờ đó có thể quan sát rõ mọi thứ trong video trực tiếp và phát lại.

– Góc quan sát mở rộng 360° đảm bảo bao quát tối đa, sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

– Khi phát hiện một vật thể chuyển động, C6N sẽ tự động theo dõi chuyển động đó, đồng thời báo động cho bạn bằng hình ảnh thời gian thực.

– Sử dụng đèn LED hồng ngoại mạnh mẽ, cho phép nhìn xa tới 10 mét trong điều kiện ánh sáng mờ.

– Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch Progressive Scan CMOS.

– Độ phân giải: 4.0 Megapixel.

– Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264.

– Góc quan sát: 124° (Chéo), 85° (Ngang), 55° (Dọc).

– Tầm quan sát hồng ngoại: 10 mét.

Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EZVIZ TY2 1080P (CS-TY2-B0-1G2WF) – Camera Chính Hãng

0 review(s)
795.000

Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EZVIZ TY2 1080P (CS-TY2-B0-1G2WF)

– Camera IP quay & quét kết nối WiFi thông minh EZVIZ TY2 cho phép bạn dễ dàng quan sát toàn bộ không gian với phạm vi quan sát 360 độ, cùng với những tính năng theo dõi thông minh bảo vệ an toàn cho ngôi nhà của bạn cả ngày lẫn đêm.

– Theo dõi mọi ngóc ngách với góc quan sát mở rộng 360 độ không điểm mù, đảm bảo bao quát tối đa, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

– Tính năng theo dõi thông minh: Khi phát hiện một đối tượng chuyển động, camera đủ thông minh để tự động theo dõi chuyển động trong khi cảnh báo cho bạn bằng hình ảnh trong thời gian thực.

– Hỗ trợ đàm thoại giao tiếp hai chiều, cho phép bạn trò chuyện bất cứ lúc nào với người thân yêu và ngăn chặn người lạ không được chào đón. Nhờ sử dụng ứng dụng EZVIZ trên thiết bị di động, bạn có thể trò chuyện dễ dàng và thuận tiện mọi lúc mọi nơi.

– Tận hưởng cảm giác được bảo vệ suốt ngày đêm với camera TY2. Sử dụng đèn LED hồng ngoại mạnh mẽ, cho phép bạn nhìn xa tới 10 mét trong điều kiện ánh sáng mờ.

.