Trang chủ » Tin tức » Chia Sẻ Kinh Nghiệm » HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 • Phần 1 : Kích hoạt thiết bị, gán vào phần mềm cấu hình và chỉnh thời gian cho thiết bị
 • Phần 2 : Khai báo người dùng trên phần mềm, tải thông tin xuống máy chấm công và đồng bộ dữ liệu người dùng lên phần mềm.
 • Phần 3 : Khai báo ca làm việc và áp dụng cho người dùng
 • Phần 4 : Xuất báo cáo chấm công

 

GIAO DIỆN MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

CHỨC NĂNG CÁC NÚT BẤM MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

PHẦN 1 : KÍCH HOẠT THIẾT BỊ (DÙNG PHẦN MỀM SADP) MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

KÍCH HOẠT THIẾT BỊ (DÙNG PHẦN MỀM IVMS-4200) MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

GÁN THIẾT BỊ VÀO PHẦN MỀM IVMS-4200 MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

CHỈNH THỜI GIAN CHO THIẾT BỊ MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 
 • TẠO TÊN CÔNG TY (HOẶC TỔ CHỨC)

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

TẠO CÁC PHÒNG BAN MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

KHAI BÁO THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

KHAI BÁO THẺ CHO NGƯỜI DÙNG MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

KHAI BÁO THẺ CHO NGƯỜI DÙNG MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

 • Lưu ý: nếu không dùng thẻ cho chấm công, vẫn phải khai báo số thẻ trong mục Card mới tải dữ liệu xuống máy chấm công được Có thể đặt một số seri card cho thẻ trong chế độ Manually Input (thường đặt trùng với số thứ tự nhân viên).

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

CHỌN PHẦN LUẬT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

 • Sau khi khai báo thẻ cho người dùng vào mục Attendace Rule (Luật chấm công) để có thể xuất dữ liệu chấm công trên phần mềm

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 
 • TẠO LỊCH LÀM VIỆC

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

TẠO LỊCH LÀM VIỆC MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

TẠO MỨC QUYỀN CHO NGƯỜI DÙNG MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

TẢI THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG XUỐNG MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

Mục đích
 • Tải các thông tin như tên người dùng, số thẻ xuống máy chấm công.

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

THÊM VÂN TAY TRÊN MÁY CHẤM CÔNG MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

Người dùng tải xuống từ phần mềm chưa có dữ liệu vân tay, cần vào máy chấm công gán vân tay cho người dùng.
Thực hiện theo các bước sau :
 • Nhấn giữ phím OK trong 3s để vào giao diện người dùng chính.
 • Trong mục User chọn người dùng cần thêm vân tay -> OK.
 • Chọn Edit User -> OK.
 • Di chuyển con trỏ đến mục FP -> Register -> OK.
 • Đặt ngón tay cần khai báo vào module đọc vân tay 2 lần -> OK.

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

TẢI DỮ LIỆU VÂN TAY LÊN PHẦN MỀM MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

Mục đích
 • Lấy dữ liệu vân tay lên phần mềm quản lý để đồng bộ dữ liệu.
 • Sau khi khai báo vân tay trên máy chấm công xong, nhấn nút Get Person để lấy dữ liệu người dùng trên máy chấm công lên phần mềm.
 • Nếu đã lấy dữ liệu vân tay lên phần mềm, khi thêm người dùng mới trên phần mềm, tải dữ liệu xuống máy chấm công sẽ không bị mất dữ liệu vân tay của những người dùng cũ.

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

TẠO THỜI GIAN VÀ CA LÀM VIỆC MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

 • Trên giao diện Control Panel chọn mục Time and Attendance.

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

TẠO THỜI GIAN VÀ CA LÀM VIỆC MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

 • Vào Shift Schedule Management (quản lý lịch ca làm việc) -> Chọn Shift Settings (Các thiết lập ca làm việc).

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

TẠO THỜI GIAN VÀ CA LÀM VIỆC MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

Các thiết lập khoảng thời gian làm việc :
 • Name: đặt tên cho khoảng thời gian làm việc.
 • Start-Work / End-Work Time: đặt thời gian bắt đầu và kết thúc làm việc.
 • Attend at Least: đặt thời gian chấm công tối thiểu.
 • Check-in / Check-out Required: tích chọn hộp chọn và đặt khoảng thời gian hợp lệ cho check-in và check-out.
 • Mark as Late/Mark as Early Leave: đặt khoảng thời gian cho đi trễ hoặc về sớm.
 • Exclude Break Period from Work Duration: tích chọn hộp chọn và đặt thời gian nghỉ được loại trừ (lên tới 3 khoảng thời gian nghỉ có thể được thiết lập).

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

TẠO THỜI GIAN VÀ CA LÀM VIỆC MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 
 
Vào “Person Schedule” để đặt ca làm việc cho nhân viên
 • Nhấn vào “View” của từng nhân viên để chọn lịch ca làm việc cho nhân viên.
 • Chọn “Time and Attendance” và chọn ca làm việc đã tạo cho nhân viên.
 • Start Date: ngày bắt đầu chấm công, bắt buộc chọn từ ngày cấu hình (không thể chọn ngày thấp hơn).
 • End Date: ngày kết thúc chấm công (mặc đinh trùng với Start Date), nên đặt một giá trị ngày tháng cao hơn để chấm công.

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 
 • Chọn từng nhân viên và gán lịch ca làm việc phòng ban cho mỗi nhân viên.

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

ĐẶT ĐIỂM KIỂM SOÁT CHẤM CÔNG MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

 • Nếu trong hệ thống chỉ có một thiết bị Access Control thì có thể chọn tất cả các đầu đọc thẻ như là các điểm kiểm soát vào ra.

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

ĐẶT ĐIỂM KIỂM SOÁT CHẤM CÔNG MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 • Có thể chọn từng điểm kiểm soát tương tứng để chấm công.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

TÍNH TOÁN DỮ LIỆU CHẤM CÔNG MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

THỐNG KÊ CHẤM CÔNG MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

Tóm tắt chấm công (Attendace Summary)
 • Search: bắt đầu tìm kiếm và những kết quả giống với điều kiện tìm kiếm sẽ hiển thị trong trang tìm kiếm.
 • – Reset: đưa tất cả điều kiện tìm kiếm về mặc định ban đầu.
 • – Report: tạo ra báo cáo chấm công.
 • – Export: Xuất dữ liệu chấm công ra file .CSV trên máy tính (dùng phần mềm Microsoft Excel để xem).

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

BÁO CÁO CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

 • Chọn kiểu báo cáo, phòng ban/nhân viên và ngày tháng cần xuất báo cáo chấm công
 • Dữ liệu báo cáo sẽ hiển thị trên một cửa sổ riêng

 

Các kiểu báo cáo chấm công:
 
 • Total Overtime Monthly Report : Báo cáo tổng số giờ làm thêm hàng tháng.
 • Overtime Details Monthly Report : Báo cáo chi tiết làm thêm hàng tháng.
 • Attendance Monthly Report : Báo cáo chấm công hàng tháng.
 • Start/End-Work Time Report : Báo cáo giờ bắt đầu/kết thúc làm việc
 • Department Attendance Report : Báo cáo chấm công phòng ban
 • Valid Card Swiping Record Report : Báo cáo dữ liệu quẹt thẻ cho thẻ hợp lệ
 • Attendance Daily Report : Báo cáo chấm công hàng ngày
 • First Check-in and Last Check-out Report : Báo cáo vào đầu tiên và về cuối cùng.
 • Continuous Absence Report : Báo cáo vắng liên tục
 • Continuous Early Leave Report : Báo cáo về sớm liên tục
 • Continuous Late Report : Báo cáo đến trễ liên tục
 • Attendance Monthly Report : Báo cáo chấm công hàng tháng

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

DỮ LIỆU CHẤM CÔNG HÀNG THÁNG MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

Chọn kiểu báo cáo là Attendance Monthly Report
 • Chọn Nhân viên (Person) để xem dữ liệu chấm công
 • Chọn tháng (Month) để xuất dữ liệu chấm công

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

DỮ LIỆU CHẤM CÔNG HÀNG THÁNG MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG giá rẻ nhanh chóng SH-K2A801
 

 

Đừng ngại, hãy bắt máy GỌI NGAY để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí:
 
0866501503
 

giá rẻ nhanh chóng – CAMERA BÁN CHẠY SỐ 1 THẾ GIỚI

 

 • Địa chỉLiên Hệ để tư vấn đúng dòng , đúng sản phẩm trước khi lắp đặt
 • Hotline: 0866501503
 • Website: 
 • Email[email protected]

—————————————————–

 

 

 

 

Bài viết liên quan

No Image

UPS BỘ LƯU ĐIỆN CÓ TÁC DỤNG GÌ ?

Đăng vào ngày: 22/05/2023

UPS BỘ LƯU ĐIỆN CÓ TÁC DỤNG GÌ ? UPS là từ viết tắt của Uninterruptible Power Supply ở Việt Nam hay còn gọi là bộ nguồn liên tục. Bộ lưu điện được dùng để cung cấp nguồn điện trong thời gian ngắn hoặc tùy thuộc vào công suất của bộ lưu điện khi mất […]

Xem thêm
No Image

Camera 360 ô tô loại nào tốt nhất hiện nay?

Đăng vào ngày: 12/05/2023

Camera 360 ô tô loại nào tốt? 1. Camera 360 ô tô Owen Giá camera 360 Owin dao động từ 8 đến 16 triệu đồng Owin là hãng camera 360 ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Đây là thương hiệu được đánh giá là chất lượng hàng đầu trên thị trường. Camera 360 […]

Xem thêm
No Image

5 PHÚT ĐỂ THỰC HIỆN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CAMERA IP HIKVISION giá rẻ

Đăng vào ngày: 20/09/2022

Hướng dẫn bạn tự lắp đặt, cài đặt camera IP Hikvision chỉ với 5 phút để thực hiện cài đặt và sử dụng camera IP Hikvision nhanh chóng với những hình ảnh hướng dẫn cũng như video sẽ hỗ trợ bạn hoàn thành một cách trơn tru việc cài đặt này.

Xem thêm
No Image

HIKVISION giá rẻ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÁ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HIK-CONNECT CHI TIẾT TRÊN ĐIỆN THOẠI MÁY TÍNH

Đăng vào ngày: 20/09/2022

Hikvisionvietnam.net sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình và đăng ký tại khoản Hik-Connect trên điện thoại và máy tính. Toàn bộ cách sử dụng những tính năng trên phần mềm Hik-Connect một cách đơn giản và dễ thực hiện nhất.

Xem thêm