Trang chủ » Tin tức » Chia Sẻ Kinh Nghiệm » HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK

Tải về và Cài Đặt Phần mềm IVMS-4200 Cho MAC OS

 

 • Tải về File cài đặt cho phần mềm Trên MAC OS của bạn

 

Bạn có thể tham khảo: Download và hướng dẫn chi tiết phần mềm IVMS 4200 trên máy tính khác

 

Vào cài đặt bảo mật của MAC với quản lý hệ thống

 

 • Bạn vào cài đặt của máy MAC của bạn => Click Chuột phải vào biểu tượng cài đặt => Chọn System Preferences

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 
 • Trong phần này => Bạn tìm đến mục Security & Privacy để tiếp tục để quản lí bảo mật và riêng tư trên MAC

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 
 • Trong mục Security & Privacy => bạn chọn Genaral => Và chọn tiếp Open Anyway  và  Chọn tiếp Open

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 

Tới lúc này bạn đã có thể chạy file cài đặt IVMS-4200 cho MacBook

 • Tìm File cài đặt đã tải về và chạy cài đặt
 • Chọn Continue để tiếp tục cài đặt
 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 
 • Tiếp tục chọn install để Tiến hành cài đặt
 • Bạn nhập User và mật khẩu cho máy MAC OS của bạn và chọn tiếp Install Software

 

 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 
 • Đợi Phần mềm được cài vào máy của bạn nữa là xong

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 

Thêm Camera giá rẻ nhanh chóng Vào phần mềm IVMS-4200 cho MAC OS

 

 • User và Password để truy cập phần mềm bạn nhé và Register
 • Chọn enable Auto Login nếu bạn thấy không cần thiết phải nhập mật khẩu mỗi lần mở phần mề lên
 • Bạn có thể Xóa đi cài đặt lại phần mềm nếu bị mất mật khẩu và không thể đăng nhập vào phần mềm

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 
 • Có thông báo này khi phần mềm được bật lên, bạn cứ Cancel nó đi là được rồi

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 
 • Chọn các mục cần thiết trong phần mềm để sử dụng
Phần mềm được thiết kế với dạng các Module , bạn có thể chọn các mục trong Control Panel để sử dụng các chức năng cần thiết
 • Mainview để xem trực tiếp
 • Phát lại Video với Remote PlayBack
 • Quản lý thiết bị với Device Management

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 
 • Thêm camera lên phần mềm với phần quản lí thiết bị Device Management
 • Thêm camera Hikvision vào phần mềm với Hik-Connect Domain giống như cách bạn đang dùng trên điện thoại
 • Chọn Device Management => Chọn tiếp Add => Chọn chế độ thêm là Hik-Connect => Chọn vùng miền quốc gia về Vietnam => Và Login

 

 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 
 • Đăng nhập vào phần mềm với tài khoản Hik-Connect bạn đang sử dụng

 

Xem trực tiếp với Live View TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

 • LiveView sẽ giúp bạn xem trực tiếp các camera đã được thêm vào phần mềm , sử dụng các chức năng của camera dưới thanh công cụ nếu muốn

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 

Phát lại Video với Remote Playback TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

 • Remote Playback sẽ giúp bạn xem lại các camera hikvision đã được thêm vào phần mềm , sử dụng các chức năng của camera dưới thanh công cụ nếu muốn
 • Chọn các camera bạn muốn phát lại, Chọn khoảng thời gian bạn muốn tìm kiếm files ghi , Search để tìm kiếm và mở files Video đó lên

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 

Cách Gán Camera với Hik-Connect Domain TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

Thêm thiết bị vào phần mềm với dịch vụ tên miền Hik-Connect Domain sau khi bạn đã đăng nhập tài khoản Hik-Connect vào phần mềm
 
Yêu cầu: Camera IPC hoặc Đầu ghi DVR/NVR đã được mở port mới có thể sử dụng
 • Trong mục Hik-connect sau khi đã đăng nhập tài khoản => Bạn chọn thiết bị bạn đang sử dụng => Nhập User và Mật khẩu đăng nhập camera => Chọn Add ( là camera sẽ tự động được chuyển sang chạy chế độ tên miền động)

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 

Cách Thêm Camera với tên miền CAMERADDNS TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

Nếu bạn đang sử dụng tên miền Camera DDNS thì tiếp tục vài đặt , Bạn thêm camera vào phần mềm với chế độ IP/Domain
 • Nickname : Đặt tên bất kì
 • Address : Nhập chính xác tên miền bạn đang sử dụng
 • Port : là Server Port của camera, Mặc định là 8000
 • Username/ Password : Tài khoản và mật khẩu đăng nhập thiết bị
 • Add và camera đã được thêm vào phần mềm

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 

Cách Thêm Camera với tên miền HiDDNS Vào Phần Mềm IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

Nếu bạn đang sử dụng tên miền HiDDNS của giá rẻ nhanh chóng thì tiếp tục vài đặt , Bạn thêm camera vào phần mềm với chế độ HiDDNS
 • Nickname : Đặt tên bất kì
 • Address : Để mặc định , không thay đổi
 • Domain  Name : Nhập vào tên miền bạn đang sử dụng
 • Username/ Password : Tài khoản và mật khẩu đăng nhập thiết bị
 • Add và camera đã được thêm vào phần mềm

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 

Xem trực tiếp với Live View TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

 • LiveView sẽ giúp bạn xem trực tiếp các camera đã được thêm vào phần mềm , sử dụng các chức năng của camera dưới thanh công cụ nếu muốn

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 

Phát lại Video với Remote Playback TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

 • Remote Playback sẽ giúp bạn xem lại các camera hikvision đã được thêm vào phần mềm , sử dụng các chức năng của camera dưới thanh công cụ nếu muốn
 • Chọn các camera bạn muốn phát lại, Chọn khoảng thời gian bạn muốn tìm kiếm files ghi , Search để tìm kiếm và mở files Video đó lên

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 

Cách Gán Camera với Hik-Connect Domain TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

Thêm thiết bị vào phần mềm với dịch vụ tên miền Hik-Connect Domain sau khi bạn đã đăng nhập tài khoản Hik-Connect vào phần mềm
 
Yêu cầu: Camera IPC hoặc Đầu ghi DVR/NVR đã được mở port mới có thể sử dụng
 • Trong mục Hik-connect sau khi đã đăng nhập tài khoản => Bạn chọn thiết bị bạn đang sử dụng => Nhập User và Mật khẩu đăng nhập camera => Chọn Add ( là camera sẽ tự động được chuyển sang chạy chế độ tên miền động)

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 

Cách Thêm Camera với tên miền CAMERADDNS TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

Nếu bạn đang sử dụng tên miền Camera DDNS thì tiếp tục vài đặt , Bạn thêm camera vào phần mềm với chế độ IP/Domain
 • Nickname : Đặt tên bất kì
 • Address : Nhập chính xác tên miền bạn đang sử dụng
 • Port : là Server Port của camera, Mặc định là 8000
 • Username/ Password : Tài khoản và mật khẩu đăng nhập thiết bị
 • Add và camera đã được thêm vào phần mềm

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK
 

Cách Thêm Camera với tên miền HiDDNS Vào Phần Mềm IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

Nếu bạn đang sử dụng tên miền HiDDNS của giá rẻ nhanh chóng thì tiếp tục vài đặt , Bạn thêm camera vào phần mềm với chế độ HiDDNS
 • Nickname : Đặt tên bất kì
 • Address : Để mặc định , không thay đổi
 • Domain  Name : Nhập vào tên miền bạn đang sử dụng
 • Username/ Password : Tài khoản và mật khẩu đăng nhập thiết bị
 • Add và camera đã được thêm vào phần mềm

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA giá rẻ nhanh chóng TRÊN MACBOOK

 

Đừng ngại, hãy bắt máy GỌI NGAY để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí:
 
0866501503
 

giá rẻ nhanh chóng – CAMERA BÁN CHẠY SỐ 1 THẾ GIỚI

 

 • Địa chỉLiên Hệ để tư vấn đúng dòng , đúng sản phẩm trước khi lắp đặt
 • Hotline: 0866501503
 • Website: 
 • Email[email protected]

—————————————————–

 

 

 

 

Bài viết liên quan

No Image

UPS BỘ LƯU ĐIỆN CÓ TÁC DỤNG GÌ ?

Đăng vào ngày: 22/05/2023

UPS BỘ LƯU ĐIỆN CÓ TÁC DỤNG GÌ ? UPS là từ viết tắt của Uninterruptible Power Supply ở Việt Nam hay còn gọi là bộ nguồn liên tục. Bộ lưu điện được dùng để cung cấp nguồn điện trong thời gian ngắn hoặc tùy thuộc vào công suất của bộ lưu điện khi mất […]

Xem thêm
No Image

Camera 360 ô tô loại nào tốt nhất hiện nay?

Đăng vào ngày: 12/05/2023

Camera 360 ô tô loại nào tốt? 1. Camera 360 ô tô Owen Giá camera 360 Owin dao động từ 8 đến 16 triệu đồng Owin là hãng camera 360 ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Đây là thương hiệu được đánh giá là chất lượng hàng đầu trên thị trường. Camera 360 […]

Xem thêm
No Image

5 PHÚT ĐỂ THỰC HIỆN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CAMERA IP HIKVISION giá rẻ

Đăng vào ngày: 20/09/2022

Hướng dẫn bạn tự lắp đặt, cài đặt camera IP Hikvision chỉ với 5 phút để thực hiện cài đặt và sử dụng camera IP Hikvision nhanh chóng với những hình ảnh hướng dẫn cũng như video sẽ hỗ trợ bạn hoàn thành một cách trơn tru việc cài đặt này.

Xem thêm
No Image

HIKVISION giá rẻ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÁ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HIK-CONNECT CHI TIẾT TRÊN ĐIỆN THOẠI MÁY TÍNH

Đăng vào ngày: 20/09/2022

Hikvisionvietnam.net sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình và đăng ký tại khoản Hik-Connect trên điện thoại và máy tính. Toàn bộ cách sử dụng những tính năng trên phần mềm Hik-Connect một cách đơn giản và dễ thực hiện nhất.

Xem thêm