Trang chủ » Tin tức » Chia Sẻ Kinh Nghiệm » Hướng dẫn tắt mã hóa hình ảnh trên thiết bị Hikvision

Hướng dẫn tắt mã hóa hình ảnh trên thiết bị Hikvision

Cách 1 tắt mã hóa trên ứng dụng Hik-connect

 

  • Mở ứng dụng Hikconnect

 

Hướng dẫn tắt mã hóa hình ảnh trên thiết bị Hikvision

 

  •  Vào đăng nhập vào tài khoản quản lý thiết bị

 

 

  • Sau đó vào mục cài đặt trên thiết bị 

 

Hướng dẫn tắt mã hóa hình ảnh trên thiết bị Hikvision

 

  • Sau khi vào mục cài đặt bạn bấm tích tắt chế độ mã hóa hình ảnh. Sau đó bạn xác nhận tắt  bằng cách nhấn đồng ý. Sau khi bạn tắt thành công thì bạn sẽ thấy thông báo đã tắt

 

 

Cách 2: tắt mã hóa bằng cách kết nối trực tiếp với thiết bị Hikvision

 

  • Đăng nhập vào thiết bị

 

Hướng dẫn tắt mã hóa hình ảnh trên thiết bị Hikvision

 

  • Vào cài đặt --> Mạng --> Truy cập nền tảng

 

Hướng dẫn tắt mã hóa hình ảnh trên thiết bị Hikvision

 

  • Tại mục truy cập nền tảng tích tắt ô mã hóa và nhấn áp dụng

 

Hướng dẫn tắt mã hóa hình ảnh trên thiết bị Hikvision

 

Cách 3: tắt mã hóa bằng cách kết nối Tivi với thiết bị Hikvision

 Menu -> Configuration > Network -> Platform Access

  • Menu chính của thiết bị giá rẻ nhanh chóng trên Tivi

  • Chọn Configuration để vào mục cấu hình thiết bị giá rẻ nhanh chóng

 

  • Xem mã hóa trong phần cài đặt mạng giá rẻ nhanh chóng