Trang chủ » Tin tức » Chia Sẻ Kinh Nghiệm » LỖI KHI NAT PORT XEM CAMERA THẤT BẠI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC NAT PORT CHO ĐÚNG

LỖI KHI NAT PORT XEM CAMERA THẤT BẠI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC NAT PORT CHO ĐÚNG

Cổng đã được sử dụng bởi dịch vụ khác:

 

  • Trường hợp này gọi là xung đột cổng, về lý thuyết là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nhưng thực tế thường ít xảy ra do cấu hình mặc định mỗi nhà sản xuất cũng đã fix con số cụ thể để tránh trường hợp này. Ví dụ như hãng HIKVISION giá rẻ sử dụng PORT: 8000, hãng KBVISION sử dụng Port: 8888. Những cổng này thường chưa được sử dụng.

 

Nguyên nhân:
 
  • Nguyên lý trong hệ thống mạng, mỗi cổng chỉ được mở cho 1 dịch vụ duy nhất để tránh xung đột gây lỗi không thể chạy dịch vụ. Ví dụ như dịch vụ HTTP thường sử dụng cổng mặc định 80, một số modem cài mặc định 8080 (ít có), HTTPS mặc định 443, MYSQL mặc định sử dụng 3306…. Khi cài đặt chúng ta nên tránh mấy cổng đặc biệt này.

 

Cách khắc phục:
 
  • Để biết máy tính đang mở cổng nào, vào command line gõ lệnh : netstat -a . Hoặc dùng phần mềm Advance Port Scanner để kiểm tra cổng nào đang được sử dụng.
  • Sau đó bạn đổi sang những cổng mà trong hệ thống mạng chưa có dịch vụ nào sử dụng.

 

Sai card mạng (Network Interface-WAN Connection)

 

Nguyên nhân:
 
  • Mỗi modem đều sử dụng Network Inteface để cấu hình các thông số kết nối tới nhà mạng. Chỉ có Network Interface mới có khả năng mở cổng dịch vụ kết nối. Nên khi NAT PORT bạn phải chọn đúng card mạng nào đang đóng vai trò chính trong việc kết nối nhà mạng.

 

Cách khắc phục:
 
  • Xác định đúng Wan Connection: đa số modem card mạng sẽ có chứa từ pppoe trong tên của nó. Như hình modem viettel bên dưới:

 

LỖI KHI NAT PORT XEM CAMERA THẤT BẠI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC NAT PORT CHO ĐÚNG
 
  • Sau khi xác định đúng network interface. Khi NAT PORT bạn phải chọn đúng network interface tương ứng đó.

 

LỖI KHI NAT PORT XEM CAMERA THẤT BẠI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC NAT PORT CHO ĐÚNG
 

Sai thông số trong quá trình mở port

 

Nguyên nhân:
 
  • Thông số điền sai trong quá trình NAT PORT

 

LỖI KHI NAT PORT XEM CAMERA THẤT BẠI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC NAT PORT CHO ĐÚNG