Trang chủ » Tin tức » Chia Sẻ Kinh Nghiệm » HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Đăng ký tài khoản sử dụng Email hoặc số điện thoại để đăng ký  

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Hệ thống sẽ gởi một mã xác thực vào email hoặc số điện thoại  đã đăng ký. Nhập mã xác thực vào tài khoản, tài khoản sẽ được kích hoạt 

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Bật dịch vụ Hik-Connect trên trình duyệt Web Trước khi bật dịch vụ Hik-Connect, cần cấu hình một số thông số trên thiết bị (đầu ghi, camera IP). Vào Configuration -> Network -> Basic Settings -> TCP/IP

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Vào mục NAT, bật UPnP lên, chỉnh Port Mapping Mode sang chế độ Manual (Thủ công), chỉnh External Port và Internal Port giống nhau.

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

Bật Hik-Conect trên trình duyệt web

 

 • Đăng nhập vào trình duyệt web
 • Vào Configuration – Network – Platform Access và tích ô Enable

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

Với các bản firmware có hỗ trợ mục khoanh đỏ, xem thêm trang sau

 • Tùy chọn (với các bản firmware hỗ trợ mục khoanh đỏ) 
 • Với lần đầu sử dụng, người dùng cần tạo 1 mã xác thực.
 • Nhập mã xác thực và xác nhận
 • Đọc điều khoản dịch vụ
 • Bấm OK để lưu cấu hình.
 • Bấm Save để lưu toàn bộ cấu hình.

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Tạo tên miền Hik-Connect trên trình duyệt Web

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Giao diện quản lý thiết bị

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Nhập số serial của thiết bị. Nhấn search để tìm kiếm thiết bị.

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Nhấn nút cộng để thêm thiết bị vào Hik-Connect.

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Nhập mã xác thực (Verification Code) của thiết bị và nhấn Add để thêm thiết bị

 

 Tham khảo Cách lấy mã xác thực của thiết bị camera đầu ghi Hikvision

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Giao diện quản lý thiết bị
 • Mặc định tên miền thiết bị là số serial của thiết bị
 • Có thể kích vào biểu tượng cây bút để đặt lại tên này

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

Tạo tên miền Hik-Connect trên trình duyệt Web

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

Tên miền sẽ có dạng www.hik-connect.com/tenmien

 

 • Nếu nhấn vào địa chỉ IP/Port No. mà không chuyển hướng trực tiếp tới thiết bị trong khi trạng thái thiết bị là Online, có nghĩa là port của thiết bị có thể cấu hình chưa đúng.
 • Trong trường hợp này, tốt nhất mở port MANUALLY trên modem thay vì sử dụng UPnP để cấu hình port forwarding. Sau đó, nhập đúng port trong chế độ UPnP Mode trang trang Hik-Connect.

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

Chia sẻ quyền xem thiết bị cho tài khoản khác

 

 • Đăng nhập tài khoản Hik-Connect trên trình duyệt web, gán thiết bị vào tài khoản Hik-Connect.

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Vào mục View My Shared Videos để chia sẻ thiết bị.

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Nhập danh sách tài khoản chia sẻ, thiết lập các quyền cho tài khoản chia sẻ.

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

Mục View My Shared Videos sẽ quản lý các tài khoản, thiết bị được chia sẻ.

 • Các thiết bị chia sẻ thành công sẽ hiển thị trong mục này.

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

Đăng nhập tài khoản được chia sẻ, sẽ thấy 1 thông báo được chia sẻ thiết bị.

 • Chọn Accept để chấp nhận.

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Thiết bị được chia sẻ sẽ hiển thị trong mục Other’s Device của tài khoản HikConnect được chia sẻ.

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

Xem tên miền Hik-Connect trên thiết bị di động

 

 • Đăng nhập tài khoản Hik-Connect, sẽ thấy thiết bị gán ở trên web hiển thị ở Trang chủ (Home).
 • Chọn thiết bị để xem -> Xem LiveView.

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

 • Đăng nhập tài khoản được chia sẻ trên điện thoại, nếu có chia sẻ thiết bị sẽ thấy thiết bị mới được chia sẻ. Chấp nhận chia sẻ để xem được thiết bị chia sẻ.

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

Cách kiểm tra mã xác thực của thiết bị Nhập mã xác thực để hoàn thành khai báo

 

 1. Mã xác thực gồm 6 chữ cái in hoa, dán trên thân đầu ghi hình hoặc camera
 2. Hiển thị trên giao diện GUI trực tiếp của đầu ghi hình
 3. Có thể quy định trên trình duyệt web

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

Cách mở cổng ( Port ) và kiểm tra

 

 • Cách mở cổng ( Port ) 1 lớp
 • Cách mở cổng ( Port ) 2 lớp
 • Mô tả thao tác trên modem
 • Cách kiểm tra mở port đã thành công hay chưa

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

CHỈNH CÁC THÔNG SỐ MẠNG CỦA ĐẦU GHI HÌNH/CAMERA IP TRONG MỤC NETWORK

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

ĐĂNG NHẬP VÀO MODEM / ROUTER ( THIẾT BỊ KẾT NỐI RA MẠNG INTERNET)

 

 • Dùng trình duyệt đăng nhập vào modem ( thông thường IP của modem là 192.168.1.1 hoặc 192.168.1.254 hoặc 10.0.0.2)
 • Đăng nhập vào modem
 • Tuỳ vào modem, cần kiểm tra các tài khoản mặc định.
 • Liên hệ bên cung cấp dịch vụ internet để được hỗ trợ khi cần

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

TÌM MỤC NAT – VIRTUAL SERVER

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

TÌM MỤC NAT – VIRTUAL SERVER

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

THAO TÁC TRONG MỤC OPEN PORT – VIRTUAL SERVER

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

THAO TÁC TRONG MỤC OPEN PORT – VIRTUAL SERVER

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

CÁCH KIỂM TRA XEM MỞ PORT THÀNH CÔNG HAY CHƯA

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIK-CONNECT DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

 

Tham khảo thêm toàn tập sử dụng phần mềm Hik-connect xem camera đầu ghi Hikvision trên điện thoại

 

 

Đừng ngại, hãy bắt máy GỌI NGAY để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí:
 
0866501503
 

HIKVISION chính hãng giá rẻ – CAMERA BÁN CHẠY SỐ 1 THẾ GIỚI

 

 • Địa chỉLiên Hệ để tư vấn đúng dòng , đúng sản phẩm trước khi lắp đặt
 • Hotline: 0866501503
 • Website: 
 • Email[email protected]

—————————————————–

 

 

 

 

Bài viết liên quan

No Image

UPS BỘ LƯU ĐIỆN CÓ TÁC DỤNG GÌ ?

Đăng vào ngày: 22/05/2023

UPS BỘ LƯU ĐIỆN CÓ TÁC DỤNG GÌ ? UPS là từ viết tắt của Uninterruptible Power Supply ở Việt Nam hay còn gọi là bộ nguồn liên tục. Bộ lưu điện được dùng để cung cấp nguồn điện trong thời gian ngắn hoặc tùy thuộc vào công suất của bộ lưu điện khi mất […]

Xem thêm
No Image

Camera 360 ô tô loại nào tốt nhất hiện nay?

Đăng vào ngày: 12/05/2023

Camera 360 ô tô loại nào tốt? 1. Camera 360 ô tô Owen Giá camera 360 Owin dao động từ 8 đến 16 triệu đồng Owin là hãng camera 360 ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Đây là thương hiệu được đánh giá là chất lượng hàng đầu trên thị trường. Camera 360 […]

Xem thêm
No Image

5 PHÚT ĐỂ THỰC HIỆN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CAMERA IP HIKVISION giá rẻ

Đăng vào ngày: 20/09/2022

Hướng dẫn bạn tự lắp đặt, cài đặt camera IP Hikvision chỉ với 5 phút để thực hiện cài đặt và sử dụng camera IP Hikvision nhanh chóng với những hình ảnh hướng dẫn cũng như video sẽ hỗ trợ bạn hoàn thành một cách trơn tru việc cài đặt này.

Xem thêm
No Image

HIKVISION giá rẻ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÁ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HIK-CONNECT CHI TIẾT TRÊN ĐIỆN THOẠI MÁY TÍNH

Đăng vào ngày: 20/09/2022

Hikvisionvietnam.net sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình và đăng ký tại khoản Hik-Connect trên điện thoại và máy tính. Toàn bộ cách sử dụng những tính năng trên phần mềm Hik-Connect một cách đơn giản và dễ thực hiện nhất.

Xem thêm